Rajni Kataria

Rajni Kataria

Salesperson

rajni.kataria@fairsquare.ca

Office – 855-999-9740

FAIRSQUARE REALTY,  BROKERAGE

Sudbury, Ontario